Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5585/12
Numer wpisu:5741
Data wpisu:2014-08-05
Data wydania wyroku:2013-05-13
Sygnatura akt:XVII AmC 5585/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki
Oznaczenie pozwanego:Bartosz Śmietanka - Bartosz Śmietanka - "Mini Max"w Białymstoku
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
Uwagi:Na skutek zażalenia pozwanego na postanowienia zawarte w punktach 2 (dotyczył kosztów zastępstwa procesowego), 3 (dotyczył opłaty stałej od pozwu) i 4 (dotyczył publikacji prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 5585/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt VI ACz 4047/13 postanawił: zmienić punkt 2 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że nie obciążać pozwanego Bartosza Śmietanki kosztami zastępstwa procesowego powoda.
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: