Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 466/09
Numer wpisu:2710
Data wpisu:2011-12-28
Data wydania wyroku:2011-07-22
Sygnatura akt:XVII AmC 466/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator Programu zastrzega sobie prawo do uaktualniania w każdym czasie, Katalogu nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych."
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1339/10)
Branża:Sprzedaż konsumecka
  • Adres publikacyjny: