Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 292/09
Numer wpisu:2822
Data wpisu:2012-02-22
Data wydania wyroku:2010-02-16
Sygnatura akt:XVII AmC 292/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) w przypadku imprezy turystycznej - przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy - 10% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 35 a 28 dniem - 25% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 27 a 15 dniem - 50% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 14 a 8 dniem- 65% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 7 a 1 dniem - 85% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji w dzień rozpoczęcia imprezy lub niepojawieniu się przy jej rozpoczęciu - 100% ceny imprezy od osoby, b) w przypadku biletów lotniczych na przeloty czarterowe - przy rezygnacji powyzej 30 dni przed wylotem - 20% ceny biletu, - przy rezygnacji między 29 a 22 dniem - 45% ceny biletu, - przy rezygnacji między 21 a 15 dniem - 65% ceny biletu, - przy rezygnacji między 14 a 8 dniem - 70% ceny biletu, - przy rezygnacji między 7 a 1 dniem - 80% ceny biletu, - przy rezygnacji w dzień wylotu lub przy niepojawieniu się (tzw. NOW SHOW) na lotnisku - 100%"
Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odrzuceniu apelacji
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: