Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 292/09
Numer wpisu:2825
Data wpisu:2012-02-22
Data wydania wyroku:2010-02-16
Sygnatura akt:XVII AmC 292/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota wycieczek lub rezydenta, warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Biuro jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na piśmie umotywowanych zastrzeżeń"
Branża:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odrzuceniu apelacji
  • Adres publikacyjny: