Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1915/11
Numer wpisu:2989
Data wpisu:2012-03-23
Data wydania wyroku:2011-12-16
Sygnatura akt:XVII AmC 1915/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Bogusław Szczepanik-Zasada
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odstąpienie od umowy z innych powodów niż podano w punkcie III.1 uprawniają organizatora do potrącenia następujących kosztów: a) opłaty manipulacyjnej w wys. 130,00 zł - przy rezygnacji do 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. b) 25% ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 59-30 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy. c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 29-20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy. d) 75% ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 19-10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy. e) 90% ceny imprezy przy rezygnacji od 9 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do dnia wyjazdu f) 100% ceny w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu i w trakcie trwania imprezy."
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: