Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 60/04
Numer wpisu:947
Data wpisu:2006-11-17
Data wydania wyroku:2005-07-27
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 60/04
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Jolanta Jastrzębska
Oznaczenie pozwanego:AICE Polska Sp. z.o.o. z/s w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mając na uwadze fakt, iż środki wniesione przez Klienta składającego rezygnację zostały przeznaczone na zakup samochodów przyznawanych uczestnikom jego grupy na aktach asygnacyjnych, zwrot należny Klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy posiadający asygnację, spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy"
Branża:System argentyński
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "System argentyński"
numer data wpisu postanowienie branża
953 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Podpis pod warunkami ogólnymi umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych AICE oraz na przekazywanie innym podmiotom, w tym firmom ubezpieczeniowycm w usprawiedliwionych celach...
System argentyński
952 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym przypadku omówionym w części końcowej artykułu 18, AICE powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w...
System argentyński
951 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Gdyby w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zebrano środków na zakup jednego samochodu, AICE powinna zastosować mechanizmy umożliwiające asygnację samochodu klientom na bieżąco płacącym raty. Jedynie w przypadku wyczerpania...
System argentyński
950 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Każda płatność dokonana po terminie powinna być płacona w wysokości obliczanej zgodnie z artykułem 4. Suma ta powinna być powiększona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami o odsetki za zwłokę"
System argentyński
949 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"W przypadku zalegania z wpłatą trzech lub więcej rat (kolejnych lub nie) uznaje się iż umowa została rozwiązana. Klient otrzyma zwrot wpłaconych rat czystych zgodnie z artykułem 16.1"
System argentyński
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: