Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:24

III SA 639/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-08

Jeśli podatnik nie skorygował swojego rozliczenia przez rok, to nie może żądać stwierdzenia nadpłaty.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Jeśli podatnik nie skorygował swojego rozliczenia przez rok, to nie może żądać stwierdzenia nadpłaty.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółki z o.o. "I.-T.-M." w R. na decyzję Izby Skarbowej w W. z 13.02.2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług - oddala skargę.

Uzasadnienie

Organa skarbowe odmówiły spółce z o. o. stwierdzenia nadpłaty VAT za czerwiec 1999 r. uznając, że zgodnie z art. 19 ust. 3b i 3c ustawy o VAT podatek naliczony można skorygować tylko przez rok, licząc od miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. W tym wypadku termin ten został przekroczony, gdyż korekty dokonano w 2002 r.

Podatnik dowodził natomiast, że postąpił prawidłowo, gdyż korekta dotyczyła okresu sprzed zmiany przepisów o VAT, tj. sprzed 26 marca 2002 r. Wtedy bowiem wprowadzono przepis, zgodnie z którym deklaracje korygujące VAT naliczony mogą być składane tylko przez rok. Spółka dodawała, że inne rozumowanie byłoby aprobatą działania prawa wstecz. Dodawała, że w ustawie zmieniającej przepisy o VAT, która obowiązywała od 26 marca 2002 r., nie było norm przejściowych, co nakazywało stosować przepisy obowiązujące wcześniejsze.

Odwrotne było stanowisko organów skarbowych. Według nich brak przepisów przejściowych wskazuje na konieczność stosowania nowej ustawy. Nie ulega zaś wątpliwości, że spółka nie zdążyło z korektą w ciągu roku, licząc od czerwca 1999 r.

WSA oddalił skargę spółki. Zgodził się z izbą skarbową, że przy braku przepisów przejściowych, należy stosować ustawę w nowym brzmieniu. Podatnik miał więc czas na złożenia korekty do czerwca 2000 r. Ponieważ zrobił to dopiero w 2002 r. słusznie odmówiono mu stwierdzenia nadpłaty.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz