Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:29

III SA 1373/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Faktura stanowiąca podstawę do odliczenia powinna pochodzić od podmiotu uprawnionego do jej wystawienia i czynić zadość obowiązkowi w zakresie rozliczenia podatku należnego (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.). Za taki dokument nie może zostać uznana kserokopia faktury, której nie posiadał wystawca oraz nie wykazał wynikającego z niej podatku należnego. O wykazaniu podatku należnego decyduje ostateczna treść deklaracji złożonej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Faktura stanowiąca podstawę do odliczenia powinna pochodzić od podmiotu uprawnionego do jej wystawienia i czynić zadość obowiązkowi w zakresie rozliczenia podatku należnego (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.). Za taki dokument nie może zostać uznana kserokopia faktury, której nie posiadał wystawca oraz nie wykazał wynikającego z niej podatku należnego. O wykazaniu podatku należnego decyduje ostateczna treść deklaracji złożonej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Rypina, Sędziowie NSA G. Borkowski, J. Rudowski (spr.), , po rozpoznaniu w dniu 6 września 2002 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o. o. w P. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie - podatku od towarów i usług za m-c czerwiec i lipiec 1998r. postanawia - zwolnić skarżącego od wpisu stosunkowego przekraczającego kwotę 10.000,- zl (dziesięć tysięcy zł)

Uzasadnienie

W złożonym w skardze wniosku wskazano, iż strona nie może ponieść kosztów wpisu sądowego wobec ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyjaśnienia w tym zakresie zostały potwierdzone przez Urząd Skarbowy w P.

Ze składanych deklaracji podatkowych wynika, że Spółka w okresie od stycznia do maja 2002r. zadeklarowała przychód w kwocie [...] zł, podano również , iż w stosunku do zaległości podatkowych wynoszących kwotę [...] zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie

[...] zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z tych względów Sąd dał wiarę wyjaśnieniom , iż uiszczenie wpisu w pełnej kwocie może przekraczać aktualne możliwości finansowe Spółki.

Z tych względów i na podstawie art. 113 § 2 kpc w zw. z art. 59 ustawy z dnia 11maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz..U.Nr 74,poz.368 ze zm.) należało orzec jak w sentencji.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz