Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:26

FSK 447/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-07

W skardze kasacyjnej podano - "wartość przedmiotu sporu: brak". W takiej sytuacji pełnomocnik skarżącego - radca prawny powinien bez wezwania uiścić wpis stały w wysokości 100 zł /art. 231 zd. drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 i par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 221 poz. 2193/.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

W skardze kasacyjnej podano - "wartość przedmiotu sporu: brak". W takiej sytuacji pełnomocnik skarżącego - radca prawny powinien bez wezwania uiścić wpis stały w wysokości 100 zł /art. 231 zd. drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 i par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 221 poz. 2193/.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Witolda C. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2003 r. I SA/Po 253/03 w zakresie ulgi z tytułu nauki zawodu w sprawie ze skargi Witolda C. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 2 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W skardze kasacyjnej podano: "wartość przedmiotu sporu: brak" w takiej sytuacji pełnomocnik skarżącego - radca prawny powinien bez wezwania uiścić wpis stały w wysokości 100 zł /art. 231 zd. drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 i par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym - Dz.U. nr 221 poz. 2193/.

W aktach sprawy przekazanych za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu brak dowodu, że pełnomocnik wpis stały w podanej wyżej kwocie uiścił.

W tej sytuacji skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu /art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz