Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:21

FSK 186/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-01

Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku Dyrektora Izby Skarbowej w W. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2004 r. FSK 186/04 w zakresie zwrotu kosztów w sprawie ze skargi kasacyjnej Spółki Akcyjnej K. w L. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2003 r. I SA/Wr 3762/02 w sprawie ze skargi Spółki Akcyjnej K. w L. na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia 26 września 2002 r. (...) w przedmiocie określenia zaległości we wpłatach z zysku za 1996 r. postanawia: oddalić wniosek o uzupełnienie wyroku.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 1 lipca 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W., reprezentowany przez radcę prawnego, złożył wniosek o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2004 r. FSK 186/04 w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu, w tym kosztach zastępstwa procesowego. Wniosek został umotywowany tym, że na rozprawie w dniu 24 czerwca 2004 r. pełnomocnik wymienionego organu zgłosiła żądanie zasądzenia od strony skarżącej kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a Sąd w wymienionym wyroku o żądaniu tym nie rozstrzygnął.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 210 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stwierdzić trzeba, że w protokole rozprawy brak jest zapisu potwierdzającego żądanie wniosku. Nie zawiera go także pismo z dnia 9 kwietnia 2004 r. stanowiące odpowiedź organu na skargę kasacyjną.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny, nie znajdując podstaw do uwzględnienia przedmiotowego wniosku, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz