Kodeks wykroczeń

Sygnatura dokumentu: Kodeks wykroczeń
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1971 numer 12 poz. 114
Tytuł: Kodeks wykroczeń
Data ogłoszenia: 1971-05-31
Data wejscia w życie: 1971-05-31
Kodeks wykroczeń - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 18. kw
    Art. 18. Karami są: 1) areszt; 2) ograniczenie wolności; 3) grzywna; 4) nagana.
  • Art. 39. kw
    Art. 39. § 1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub...