Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 7. kp
    Art. 7. 
  • Art. 15. kp
    Art. 15.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.