Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dział XIIa Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych

Rozdział XXa Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowo

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 116a. kpwow
    Art. 116a. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na...
Ostatnie wątki na forum