Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 107. kpwow
    Art. 107. § 1. Uzasadnienie wyroku sąd odwoławczy sporządza w terminie 7 dni. § 2. Uzasadnienie wyroku utrzymującego w mocy wyrok...
  • Art. 109. kpwow
    Art. 109. § 1. W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji,...
Ostatnie wątki na forum