Prawo

Encyklopedia Prawa

Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, tytuł uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania to papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, reprezentujące prawa majątkowe, przysługujące uczestnikom zbiorowego inwestowania. To przede wszystkim certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są innymi słowy częścią aktywów funduszu inwestycyjnego. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest równoznaczna z zakupem jednostek uczestnictwa. Brak zabezpieczenia związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa zależy w głównej mierze od polityki i strategii inwestycyjnej przyjętej przez fundusz inwestycyjny.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: