urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki - Wrocław-Krzyki

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki
 • Adres: ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław-Krzyki
 • Telefony: 0-71 373-27-22
 • Fax: 0-71 373-22-17
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT77101016740014852221000000
  • VAT 27101016740014852222000000
  • PIT74101016740014852223000000
  • d.j.b.
  • in.d68101016740014852227000000
  • j.b.
  • wyd.15101016740014852230000000
  • doch.62101016740014852231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej