urząd skarbowy

Urząd Skarbowy we Wschowie - Wschowa

 • Nazwa: Urząd Skarbowy we Wschowie
 • Adres: ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa
 • Telefony: 0-65 540-80-60
 • Fax: 0-65 540-80-61
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT31101017040059202221000000
  • VAT 78101017040059202222000000
  • PIT28101017040059202223000000
  • d.j.b.
  • in.d22101017040059202227000000
  • j.b.
  • wyd.66101017040059202230000000
  • doch.16101017040059202231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE