urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Wieruszowie - Wieruszów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Wieruszowie
 • Adres: ul. Rynek 12/13, 98-400 Wieruszów
 • Telefony: 0-62 78-31-971
 • Fax: 0-62 78-31-978
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT53101013710003452221000000
  • VAT 03101013710003452222000000
  • PIT50101013710003452223000000
  • d.j.b.
  • in.d44101013710003452227000000
  • j.b.
  • wyd.88101013710003452230000000
  • doch.38101013710003452231000000,
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE