urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Świebodzinie - Świebodzin

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Świebodzinie
 • Adres: ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin
 • Telefony: 0-68 456-06-00
 • Fax: 0-68 456-06-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT88101017040056142221000000
  • VAT 38101017040056142222000000
  • PIT85101017040056142223000000
  • d.j.b.
  • in.d79101017040056142227000000
  • j.b.
  • wyd.26101017040056142230000000
  • doch.73101017040056142231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE