urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Sieradzu - Sieradz

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Sieradzu
 • Adres: ul. Spółdzielcza 3, 98-200 Sieradz
 • Telefony: +48 43 826 56 00
 • Fax: +48 43 826 56 99
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT47101013710023072221000000
  • VAT 94101013710023072222000000
  • PIT44101013710023072223000000
  • d.j.b.38101013710023072227000000
  • in.d38101013710023072227000000
  • j.b.
  • wyd.82101013710023072230000000
  • doch.32101013710023072231000000
  • NBP O/O Łódź:
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE