urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Rybniku - Rybnik

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Rybniku
 • Adres: Pl. Armii Krajowej 3, 44-200 Rybnik
 • Telefony: 0-32 423-58-00
 • Fax: 0-32 423-58-80
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT31101012123064212221000000
  • VAT 78101012123064212222000000
  • PIT28101012123064212223000000
  • d.j.b.
  • in.d22101012123064212227000000
  • j.b.
  • wyd.66101012123064212230000000
  • doch.16101012123064212231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE