urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - Radzyń Podlaski

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim
 • Adres: ul. Lubelska 1, 21-300 Radzyń Podlaski
 • Telefony: 0-83 352-11-09
 • Fax: 0-83 352-11-09
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT33101013390053242221000000
  • VAT 80101013390053242222000000
  • PIT30101013390053242223000000
  • d.j.b.
  • in.d24101013390053242227000000
  • j.b.
  • wyd.68101013390053242230000000
  • doch.18101013390053242231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE