urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Pruszkowie - Pruszków

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Pruszkowie
 • Adres: ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
 • Telefony: 0-22 738-09-00
 • Fax: 0-22 759-91-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT46101010100162612221000000
  • VAT 93101010100162612222000000
  • PIT43101010100162612223000000
  • d.j.b.
  • in.d37101010100162612227000000
  • j.b.
  • wyd.81101010100162612230000000
  • doch.31101010100162612231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE