urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Płońsku - Płońsk

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Płońsku
 • Adres: ul. Spółdzielcza 2, 09-100 Płońsk
 • Telefony: 23 662 04 00
 • Fax: 23 662-93-00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT13101010100918482221000000
  • VAT 60101010100918482222000000
  • PIT10101010100918482223000000
  • d.j.b.
  • in.d04101010100918482227000000
  • j.b.
  • wyd.48101010100918482230000000
  • doch.95101010100918482231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE