urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Pabianicach - Pabianice

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Pabianicach
 • Adres: ul. Zamkowa 26, 95-200 Pabianice
 • Telefony: 0-42 213-07-07
 • Fax: 0-42 215-17-30
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT29101013710004332221000000
  • VAT 76101013710004332222000000
  • PIT26101013710004332223000000
  • d.j.b.
  • in.d20101013710004332227000000
  • j.b.
  • wyd.64101013710004332230000000
  • doch.14101013710004332231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE