urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim - Opole Lubelskie

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim
 • Adres: ul. Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie
 • Telefony: 0-81 827-21-41
 • Fax: 0-81 827-20-86
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT60101013390021212221000000
  • VAT 10101013390021212222000000
  • PIT57101013390021212223000000
  • d.j.b.
  • in.d51101013390021212227000000
  • j.b.
  • wyd.95101013390021212230000000
  • doch.45101013390021212231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE