urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Mławie - Mława

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Mławie
 • Adres: ul. Narutowicza 19/7, 06-500 Mława
 • Telefony: 0-23 654-34-98
 • Fax: 0-23 655-14-38
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT15101010100917762221000000
  • VAT 62101010100917762222000000
  • PIT12101010100917762223000000
  • d.j.b.
  • in.d06101010100917762227000000
  • j.b.
  • wyd.50101010100917762230000000
  • doch.97101010100917762231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE