urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu - Międzyrzecz

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu
 • Adres: ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz
 • Telefony: 0-95 741-20-02
 • Fax: 0-95 741-20-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT41101017040045902221000000
  • VAT 88101017040045902222000000
  • PIT38101017040045902223000000
  • d.j.b.
  • in.d32101017040045902227000000
  • j.b.
  • wyd.76101017040045902230000000
  • doch.26101017040045902231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE