urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Łowiczu - Łowicz

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Łowiczu
 • Adres: ul. Chełmońskiego 2, 99-400 Łowicz
 • Telefony: 0-46 837-43-58
 • Fax: 0-46 837-97-66
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT63101013710027982221000000
  • VAT 13101013710027982222000000
  • PIT60101013710027982223000000
  • d.j.b.
  • in.d54101013710027982227000000
  • j.b.
  • wyd.98101013710027982230000000
  • doch.48101013710027982231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej