urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kutnie - Kutno

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kutnie
 • Adres: ul. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno
 • Telefony: 0-24 355-61-00
 • Fax: 0-24 355-65-65
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT90101013710020202221000000
  • VAT 40101013710020202222000000
  • PIT87101013710020202223000000
  • d.j.b.
  • in.d81101013710020202227000000
  • j.b.
  • wyd.28101013710020202230000000
  • doch.75101013710020202231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej