urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie - Krasnystaw

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie
 • Adres: ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw
 • Telefony: 0-82 576-65-71
 • Fax: 0-82 576-50-41
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT27101013390019512221000000
  • VAT 74101013390019512222000000
  • PIT24101013390019512223000000
  • d.j.b.
  • in.d18101013390019512227000000
  • j.b.
  • wyd.62101013390019512230000000
  • doch.12101013390019512231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE