urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kętrzynie - Kętrzyn

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kętrzynie
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 13, 11-400 Kętrzyn
 • Telefony: 0-89 751-32-04
 • Fax: 0-89 751-41-14
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT80101013970080802221000000
  • VAT 30101013970080802222000000
  • PIT77101013970080802223000000
  • d.j.b.
  • in.d71101013970080802227000000
  • j.b.
  • wyd.18101013970080802230000000
  • doch.65101013970080802231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE