urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju - Jastrzębie-Zdrój

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju
 • Adres: ul. 11-go Listopada 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • Telefony: 0-32 476-14-71
 • Fax: 0-32 476-38-03
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT02101012123068832221000000
  • VAT 49101012123068832222000000
  • PIT96101012123068832223000000
  • d.j.b.
  • in.d90101012123068832227000000
  • j.b.
  • wyd.37101012123068832230000000
  • doch.84101012123068832231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE