urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie - Hrubieszów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
 • Adres: ul. 27 Wołyńskiej Dyw.Piechoty AK11, 22-500 Hrubieszów
 • Telefony: 0-84 697-22-69
 • Fax: 0-84 697-00-86
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT29101013390239952221000000
  • VAT 76101013390239952222000000
  • PIT26101013390239952223000000
  • d.j.b.
  • in.d20101013390239952227000000
  • j.b.
  • wyd.64101013390239952230000000
  • doch.14101013390239952231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE