urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkoplskim - Gorzów Wielkopolski

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkoplskim
 • Adres: ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Telefony: 0-95 711-57-42
 • Fax: 0-95 722-89-97
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT35101017040023812221000000
  • VAT 82101017040023812222000000
  • PIT32101017040023812223000000
  • d.j.b.
  • in.d26101017040023812227000000
  • j.b.
  • wyd.70101017040023812230000000
  • doch.20101017040023812231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE