urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Drezdenku - Drezdenko

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Drezdenku
 • Adres: ul. Pierwszej Brygady 21, 66-530 Drezdenko
 • Telefony: 0-95 763-73-00
 • Fax: 0-95 763-73-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT68101017040059462221000000
  • VAT 18101017040059462222000000
  • PIT65101017040059462223000000
  • d.j.b.
  • in.d59101017040059462227000000
  • j.b.
  • wyd.06101017040059462230000000
  • doch.53101017040059462231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE