urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej - Dąbrowa Tarnowska

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Adres: ul. Berka Joselewicza 5 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 • Telefony: (0-14) 642-20-31
 • Fax: (014) 642 55 31
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT79101012700028152221000000
  • VAT 29101012700028152222000000
  • PIT76101012700028152223000000
  • d.j.b.
  • in.d70101012700028152227000000
  • j.b.
  • wyd.17101012700028152230000000
  • doch.64101012700028152231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE