urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Będzinie - Będzin

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Będzinie
 • Adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin
 • Telefony: 0-32 762-77-00
 • Fax: 0-32 762-77-06
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT48101012123050332221000000
  • VAT 95101012123050332222000000
  • PIT45101012123050332223000000
  • d.j.b.
  • in.d39101012123050332227000000
  • j.b.
  • wyd.83101012123050332230000000
  • doch.33101012123050332231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE