urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Łódź- Śródmieście - Łódź-Śródmieście

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Łódź- Śródmieście
 • Adres: ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź-Śródmieście
 • Telefony: 0-42 25 30 600
 • Fax: 0-42 25 30 701
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT58101013710000682221000000
  • VAT 08101013710000682222000000
  • PIT55101013710000682223000000
  • d.j.b.
  • in.d49101013710000682227000000
  • j.b.
  • wyd.93101013710000682230000000
  • doch.43101013710000682231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej