urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Łódź- Polesie - Łódź-Polesie

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Łódź- Polesie
 • Adres: ul. 6 Sierpnia 86A , 90-646 Łódź-Polesie
 • Telefony: 0-42 25-46-000
 • Fax: 0-42 25-46-251
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT66101013710000712221000000
  • VAT 16101013710000712222000000
  • PIT63101013710000712223000000
  • d.j.b.
  • in.d57101013710000712227000000
  • j.b.
  • wyd.04101013710000712230000000
  • doch.51101013710000712231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej