urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta - Kraków-Nowa Huta

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta
 • Adres: Os. Boh. Września 80, 31-621 Kraków-Nowa Huta
 • Telefony: 0-12 68-17-000
 • Fax: 0-12 64-79-222
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT32 1010 1270 0004 3322 2100 0000
  • VAT 79 1010 1270 0004 3322 2200 0000
  • PIT29 1010 1270 0004 3322 2300 0000
  • d.j.b.
  • in.d23 1010 1270 0004 3322 2700 0000
  • j.b.
  • wyd.
  • doch.
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej