Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
urząd skarbowy

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - Poznań

 • Nazwa: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
 • Adres: ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
 • Telefony: 0-61-22-54-550
 • Fax: 0-61-22-54-658
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT06101014690007492221000000
  • VAT 53101014690007492222000000
  • PIT03101014690007492223000000
  • d.j.b.
  • in.d94101014690007492227000000
  • j.b.
  • wyd.41101014690007492230000000
  • doch.88101014690007492231000000
  • NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Poznań