urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie - Koszalin

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
 • Adres: ul. Przemysłowa 3, 75-216 Koszalin
 • Telefony: 0-94 345-95-00
 • Fax: 0-94 346-07-51
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT67101015990190992221000000
  • VAT 17101015990190992222000000
  • PIT64101015990190992223000000
  • d.j.b.
  • in.d58101015990190992227000000
  • j.b.
  • wyd.05101015990190992230000000
  • doch.52101015990190992231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Koszalin
W TWOIM MIEŚCIE