urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach - Gliwice

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
 • Adres: ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
 • Telefony: 0-32 339-66-00
 • Fax: 0-32 231-30-69
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT32101012123055122221000000
  • VAT 79101012123055122222000000
  • PIT29101012123055122223000000
  • d.j.b.
  • in.d23101012123055122227000000
  • j.b.
  • wyd.67101012123055122230000000
  • doch.17101012123055122231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Gliwice
W TWOIM MIEŚCIE