urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie - Częstochowa

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
 • Adres: ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa
 • Telefony: 0-34 325-57-350-34 325-57-50
 • Fax: 0-34 325-57-70
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT24101012120014142221000000
  • VAT 71101012120014142222000000
  • PIT21101012120014142223000000
  • d.j.b.
  • in.d15101012120014142227000000
  • j.b.
  • wyd.59101012120014142230000000
  • doch.09101012120014142231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Częstochowa
W TWOIM MIEŚCIE