Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna - Łódź-Górna

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna
 • Adres: ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź-Górna
 • Telefony: 0-42 25-88-100
 • Fax: 0-42 25-88-105
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT36101013710000842221000000
  • VAT 83101013710000842222000000
  • PIT33101013710000842223000000
  • d.j.b.
  • in.d27101013710000842227000000
  • j.b.
  • wyd.71101013710000842230000000
  • doch.21101013710000842231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Łódź-Górna