urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie - Koszalin

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie
 • Adres: ul. Moniuszki 15, 75-549 Koszalin
 • Telefony: 0-94 347-75-00
 • Fax: 0-94 345-24-71
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT89101015990144272221000000
  • VAT 39101015990144272222000000
  • PIT86101015990144272223000000
  • d.j.b.
  • in.d80101015990144272227000000
  • j.b.
  • wyd.27101015990144272230000000
  • doch.74101015990144272231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Koszalin
W TWOIM MIEŚCIE