Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - Częstochowa

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
 • Adres: ul. Tkacka 3, 42-200 Częstochowa
 • Telefony: 0-34 378-61-00
 • Fax: 0-34 361-95-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT06101012120016742221000000
  • VAT 53101012120016742222000000
  • PIT03101012120016742223000000
  • d.j.b.
  • in.d94101012120016742227000000
  • j.b.
  • wyd.41101012120016742230000000
  • doch.88101012120016742231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Częstochowa