urząd skarbowy

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała

 • Nazwa: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
 • Adres: ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko-Biała
 • Telefony: 0-33 499-84-00
 • Fax: 0-33 499-84-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT72101012120059912221000000
  • VAT 22101012120059912222000000
  • PIT69101012120059912223000000
  • d.j.b.
  • in.d63101012120059912227000000
  • j.b.
  • wyd.10101012120059912230000000
  • doch.57101012120059912231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Bielsko-Biała
W TWOIM MIEŚCIE