organizacje pożytku publicznego

ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000169865
 • Nazwa: ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • Adres:65-775 ZIELONA GÓRA, ZACISZE 17
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-05
 • Adres WWW:http://zlop.org.pl
 • Konto bankowe:15106000760000330000588788
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE